Pengertian Istiqomah Secara Keseluruhan

11.57

Pengertian Istiqomah
Pengertian Istiqomah
Istiqomah adalah konsisten dalam melakukan kebaikan. Istiqomah harus teguh pada satu pendirian dan tidak tergoyahkan dalam berbagai rintangan untuk mendapatkan Ridha Allah swt. Firman Allah swt. :
Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah kamu (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”. (Q.S Fushilat: 30)
Menurut tafsir ‘Aisar, Istikomah adalah mereka yang betul-betul yakin kebenaran agama islam, dengan tidak menukar dengan kepercayaan lain serta konsisten dalam menjalankan ibadah dan menjauhi kemungkaran, maka malaikat akan turun 2 kali kepadanya.
Ayat tersebut kemudian diperkuat dengan sebuah hadits, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah SAW tolong ajarkan sesuatu kepadaku yang paling penting dalam islam dan saya tidak akan bertanya lagi kepada siapapun. Nabi menjawab: “Katakanlah aku beriman kepada Alah, kemudian istiqomah (Konsisten menjalankan perintahnya dan mejauhi larangan).
Orang yang beristiqomah selalu kokoh dalam menjaga kaidahnya. Orang yang Istiqomah tidak akan tergoyahkan keimanannya dalam menjalani tantangan hidup.

Pengertian Istiqomah Menurut Para Ulama

Berikut ini merupakan beberapa ulama yang mendefinisikan arti kata istiqomah.

Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A

Menurut Abu Bakar Ash-Shiddiq R.A, Istiqomah itu tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga.

Umar bin Khattab R.A

Umar bin Khattab R.A berpendapat bahwa istiqomah itu hendaknya untuk bertahan dalam satu perintah atau larangan dan tidak berpaling dari yang lain layaknya seekor musang.

Utsman bin Affan R.A

Utsman bin Affan R.A mendefinisikan bahwa Istiqomah artinya ikhlas.

Ali bin Abi Thalib R.A

Istiqomah adalah melaksanakan suatu kewajiban.

Dari Ibnu Abbas R.A

Menurut Ibnu Abbas R.A Istiqomah itu mempunyai 3 macam arti: Istiqomah dengan lisan (Bertahan terus dalam membaca Syahadat), istiqomah dengan hati (Melakukan segala sesuatu dengan niat dan jujur) dan istiqomah dengan jiwa (Selalu melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus).

Dari Ar Raaghib

Istiqomah itu tetap di atas jalan yang lurus.

Dari An Nawawi

Tetap dalam ketaatan (Kitab Riyadusshalihin). Jadi istiqomah mengandung pengertian bahwa: “Tetap dalam ketaatan dan di atas jalan yang lurus dalam beribadah kepada Allah SWT”.

Dari Mujahid

Istiqomah adalah komitmen terhadap kalimat syahadat dan tauhid sampai bertemu dengan Allah ‘Azza wa Jalla.

Dari Ibnu Taymiah

Dari Ibnu Taymiah bahwa Istiqomah dalam mencintai dan beribadah kepada Allah tanpa kearah menoleh ke kanan kiri.
Pengertian Istiqomah Secara Keseluruhan | Siswa Master | 5

Artikel Lainnya

Previous
Next Post »
Blogger
Pilih Sistem Komentar Yang Anda Sukai

Posting Komentar

Ayo budayakan komentar setelah membaca artikel ! (Jangan SPAM ya)